Грејачи по нарачка - со димензии и јачина по ваш избор ! Контактирајте не

Испорака

При примањето на производот примачот е должен да го провери производот за евентуални оштетувања при транспорт и да провери евентуален недостиг на некој дел доколку производот е составен од повеќе делови. Доколку се констатира некој од предходно наведените недостатоци примачот е должен веднаш да пријави рекламација. Пред испорака на производот купувачот ќе биде телефонски контактиран за часот и денот на испорака. Испорака на производите се прави на целата територија на Р. Македонија. Испорака на производи надвор од територијата на Р. Македонија не правиме.

Времето на испорака во Скопје изнесува 24 часа од моментот на правењето на нарачката. Низ другите градови во Р. Македонија времето на испорака изнесува 72 часа од моментот на правењето на нарачката. Доколку нарачката е направена после 15 часот тогаш периодот за испорака започнува да тече од следниот работен ден. Доколку нарачката е направена во неработен ден рокот започнува да тече од првиот работен ден. Во рокот на испорака не се пресметуваат неработните денови.

ЕТЕС КОМ ДС го задржува правото да го продолжи периодот на испорака без да го извести купувачот најмногу 7 дена од моментот на правењето на нарачката и над 7 дена само со договор со купувачот.

 

Најголем избор на резервни делови за бела техника во Македонија.